Welkom bij de ABGP

De ABGP is een kleine, maar daadkrachtige, onafhankelijke vakorganisatie die niet bang is om zijn leden op te roepen om actie te voeren.

Word nu lid!

Een vakbond zoals de ABGP heeft zoveel meer te bieden dan een rechtsbijstandverzekering, die vaak als alternatief voor een lidmaatschap…

Welkom bij de ABGP, een vertrouwd concept

 

Onderhandelaarsakkoord cao GVB 2017 / 2018 ondertekend.

Van links naar rechts:

H. de Weerd (ABGP), M.C.J.M. Lohmeijer (GVB) en E. Vermeulen (FNV)

Inzetbrief ABGP CAO GVB 2017 

 

De ABGP is een kleine, maar daadkrachtige, onafhankelijke vakorganisatie waarbij werknemers uit alle beroepsgroepen zich kunnen aansluiten. Dus u ook!     Korte lijnen garanderen een adequate begeleiding in problemen waar u als werknemer mee geconfronteerd kunt worden in uw arbeidsrelatie met de werkgever.
Een vakbond zoals de ABGP heeft zoveel meer te bieden dan een rechtsbijstandverzekering, die vaak als alternatief voor een lidmaatschap wordt genoemd.     Het inzetten van een belangenbehartiger van de vakbond voorkomt vaak dat een geschil meteen een juridisch steekspel gaat worden omdat er eerst nog gezocht gaat worden naar oplossingen die de arbeidsrelatie in stand kunnen houden en niet onmiddellijk zal leiden tot een rechtsgang. U bent immers het meeste gebaat bij een genormaliseerde arbeidsrelatie in plaats van werkloos thuis te zitten als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding, met vaak een gelimiteerde (in de praktijk meestal tegenvallende) afkoopsom.

 

De ABGP beschikt over eigen vakbondsbestuurders en een juridische afdeling.  Als ABGP-lid kunt u tevens gebruik maken van groepsarrangementen bij diverse verzekeringen.

 

 

 Disclamer

      

Waarom kiest u voor de ABGP?

De ABGP behandelt u niet als een nummer. Onze lijnen zijn kort, de besluitvorming is snel! En de ABGP-kaderleden vertegenwoordigen u in vele ondernemingsraden.