Kan ik verplicht worden thuis te werken vanwege het coronavirus? Ook al voel ik me goed?

Heeft u een baan die u ook vanuit huis kunt uitvoeren? Dan kan uw werkgever u
daartoe verplichten. De Rijksoverheid heeft de oproep gedaan om tot en met 6 april
zoveel mogelijk thuis te werken, zolang uw werk dat toelaat. Ook als u geen of heel
weinig klachten hebt.

Bent u wel ziek? Dan kan uw werkgever u niet verplichten te werken. Ook niet
thuis.