Als er te weinig werk is, kan uw werkgever geen WW-uitkering meer voor u
aanvragen. In plaats daarvan krijgt uw werkgever een tegemoetkoming in de
loonkosten. Deze tegemoetkoming heet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkbehoud (NOW). U blijft gewoon in dienst. En u krijgt uw normale loon
uitbetaald door uw werkgever.
Tot maandag 17 maart kon uw werkgever werktijdverkorting aanvragen als er minder
werk was door het coronavirus. Hiermee kon uw werkgever namens u een WWuitkering aanvragen voor uw niet-gewerkte uren. Dit geld ging naar uw werkgever en
uw werkgever betaalde uw loon aan u door. Door het grote aantal aanvragen is deze
regeling gestopt en krijgt uw werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.
Hierdoor houdt u uw opgebouwde WW-rechten.
Heeft uw werkgever werktijdverkorting aangevraagd en heeft UWV nog geen
beslissing genomen? Dan wordt de aanvraag automatisch omgezet naar de NOWmaatregel.