Uw werkgever moet loon doorbetalen bij ziekte. Dit geldt ook als u ziek bent door het
coronavirus. Meldt u via de normale weg ziek op uw werk. En volg de instructies van
uw bedrijfsarts, de GGD en het RIVM.