Dat is niet bekend. Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te
blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort
overleven. Hoe lang precies is nu nog onbekend.