Normaal gesproken doe u de werkzaamheden zoals die in uw functieomschrijving
staan. Het kan echter redelijk zijn als uw werkgever u vraagt tijdelijk andere
werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld als een collega ziek is. Zeker nu met de
uitbraak van het coronavirus. Maar het moet voor u ook redelijk zijn. Wanneer u tot
een risicogroep behoort en u met corona patiënten moet gaan werken, is dat voor u
persoonlijk niet redelijk. Dit zal per persoon en situatie verschillen.
Ook als u gevraagd wordt andere werkzaamheden te doen, blijft het zo dat de
werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent
bijvoorbeeld dat hij u van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en
uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet de werkgever u voorlichting en instructies
geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.