Volgens de regels van de overheid moet uw werkgever tot en met 6 april waar
mogelijk de werktijden van werknemers spreiden. Maar dat betekent niet dat uw
werk- en rusttijden zó maar gewijzigd kunnen worden. Daar is nog altijd instemming
van de OR voor nodig.