Ja, u kunt uw werkgever verzoeken om uw vakantie in te trekken. Alleen als uw
werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, mag hij dit verzoek weigeren. Een
zwaarwegend belang is bijvoorbeeld dat hij al een vervanger heeft aangenomen om
uw werk te kunnen doen en er niet genoeg ander werk tijdens uw voorgenomen
vakantieperiode is. Een andere gewichtige reden zou kunnen zijn dat niet alle
vakanties verschoven kunnen worden, omdat uw werkgever dan later in het jaar
roostertechnische problemen gaat krijgen. Uw werkgever moet dit schriftelijk
aantonen. Kan hij dit niet, dan kun u gewoon gaan werken en behoudt u uw
vakantiedagen.
Door de coronacrisis sluiten veel werkgevers nu hun deuren. Dit zorgt ervoor dat er
veel minder werk is, wat overigens een unieke kans is om te investeren in scholing
en andere bedrijfsverbeteringen. Het is voor werkgevers niet nodig om van het
personeel te vragen verlof op te nemen of om verlof intrekkingverzoeken van
werknemers te weigeren. Werkgevers kunnen immers een beroep doen op de
noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud, waarbij 90% van de loonsom wordt
vergoed.