Het kan zijn dat de werkgever medewerkers vraagt om vrijwillig vrije dagen of
vakantiedagen op te nemen. Dat mag natuurlijk altijd, en zo lang het geen regeling is,
heeft de OR er ook geen instemmingrecht op. Wij willen u er wel op wijzen, dat het
feit dat er geen werk is hoort bij de ondernemersrisico’s, en dat u er dus echt niet op
in hoeft te gaan. Een individuele werknemer kan niet verplicht worden zijn
achterstallige verlofdagen op te nemen