Tienduizenden bedrijven hebben inmiddels werktijdverkorting voor hun personeel
aangevraagd. Grote kans dat uw werkgever dat dus ook gedaan heeft. Maar probeer
in overleg met uw werkgever ook te kijken naar andere mogelijkheden. Misschien is
dit het juiste moment voor bijscholing.
Inmiddels is de werktijdverkorting (WTV) vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Mocht uw werkgever al WTV hebben
aangevraagd, dan wordt dit gewoon overgezet. Lees op de site van de
rijksoverheid wat NOW inhoudt. Belangrijk om te weten is dat zolang uw werkgever
geld krijgt uit deze regeling, kun u niet ontslagen worden en krijgt u uw volledige loon
betaald. Dit geldt ook als u een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau
werkt.