Over ons

De ABGP; individuele en collectieve belangenbehartiging

De ABGP behartigt de belangen van zo’n 15.000 werknemers, bij verschillende werkgevers in de diverse sectoren, waaronder:

*         overheid,

*         non-profit,

*         gezondheidszorg,

*         openbaar & besloten vervoer,

*         taxivervoer,

*         kinderdagverblijven

*         horeca

In overheidsland maakt de ABGP deel uit van “Het Ambtenarencentrum” (AC), met circa 60.000 leden.

Waarom kiest u voor de ABGP?

De ABGP behandelt u niet als een nummer. Onze lijnen zijn kort, de besluitvorming is snel! En de ABGP-kaderleden vertegenwoordigen u in vele ondernemingsraden. Daarnaast biedt de ABGP u:

 •  Individueel maatwerk
 •  Collectieve belangenbehartiging
 •  Beleid wordt bepaald op werkvloer
 •  Juridische ondersteuning bij arbeidsgerelateerde geschillen
 •  Korting op diverse verzekeringen
 •  Korting bij gerenommeerde bedrijven
 •  Hulp aan bij het invullen van de belastingpapieren

Individuele belangenbehartiging

Goede individuele belangenbehartiging en maatwerk staan bij ons hoog in het vaandel! Wij staan u bij in conflictsituaties met uw werkgever. We proberen daarbij te voorkomen dat een geschil uitloopt in een juridisch steekspel. We zoeken liever naar oplossingen die de arbeidsrelatie in stand kunnen houden. U bent immers het meeste gebaat bij een genormaliseerde arbeidsrelatie. Algemene voorwaarden individuele belangenbehartiging.

Individuele belangenbehartiging met o.a.

 • Welke regels gelden voor werknemer en werkgever bij ziekteverzuim.
 • Privacy bij ziekmelding wat mag de werkgever wel en wat mag hij/zij niet vragen.

Collectieve belangenbehartiging

De ABGP is CAO-partner in de diverse sectoren en behartigt dus ook de collectieve belangen. Zonder dat u dit merkt, worden er regelmatig beslissingen genomen over salaris, pensioenen, vakantiedagen, arbeidsomstandigheden en zaken aangaande uw rechtspositie. De ABGP besteedt hier veel aandacht aan. Wij staan niet aan de zijlijn toe te kijken! Meningsverschillen en/of conflicten willen wij oplossen door constructief en vasthoudend te onderhandelen vanuit een krachtige, onafhankelijke positie. De ABGP schrikt echter niet terug om conflicten hard uit te vechten. Indien nodig zullen wij – samen met u – actie voeren. Wij hebben maar één doel; het verbeteren van uw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden! Alleen het resultaat voor onze leden telt.

Beleid van onderaf

Het bestuur van de ABGP bestaat uit deskundige vrijwilligers, die naast hun vakbondswerk in dienst zijn bij een werkgever. Mensen die met beide benen in de praktijk staan en daarom, net als u, weten wat er speelt op de werkvloer. Zij bepalen het beleid, met heldere wensen, afgestemd op de plaatselijke situatie. Als lid van de ABGP kunt u hier direct invloed op uitoefenen via o.a. ledenraadplegingen.

 

 Disclamer

Pers bericht

Stakingen in het OV voor vaste AOW leeftijd.

Werknemers bij de NS en het stadsvervoer GVB in Amsterdam, RET in Rotterdam en HTM in Den Haag gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken voor een goed pensioen. In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkende op om de dag erna het werk neer te leggen, tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei.

Op 18 maart hielden de bonden al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Toen werd al gestaakt in de bouw en de metaal en legden NS en stadsvervoer GVB in Amsterdam, RET in Rotterdam en HTM in den Haag het werk voor 66 minuten neer in de ochtendspits.

Openbaar vervoer staakt 28 mei de hele dag

Op 18 maart hielden de bonden al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Toen werd al gestaakt in de bouw en de metaal en legden NS en stadsvervoer GVB in Amsterdam, RET in Rotterdam en HTM in den Haag het werk voor 66 minuten neer in de ochtendspits.

Door de vreselijke gebeurtenissen in Utrecht moest die actiedag van de politie halverwege worden afgebroken. Omdat het kabinet nog steeds niet ingaat op de eisen rond AOW en pensioen, komen de bonden nu opnieuw in actie.

Op 28 mei 2019 gaat het OV bij de NS en in de drie grote steden plat!

Werknemers bij de NS en bij het stadsvervoer GVB in Amsterdam, RET in Rotterdam en HTM in den Haag gaan op voor een goed pensioen en bevriezen van de AOW-leeftijd en schrappen van de boete op eerder stoppen. Dat hebben de bonden woensdagmiddag 8 mei 2019 gemeld.

Die dinsdag zullen er geen treinen, bussen, trams en metros rijden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Behalve in het openbaar vervoer zijn er ook oproepen uitgegaan om in de metaal, de bouw en andere sectoren op woensdag 29 mei voor 24 uur het werk neer te leggen. Uiterlijk 15 mei laten zij weten of ze ook meedoen aan de stakingen.

Laat het duidelijk zijn we doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle Nederlanders die op een fatsoenlijke leeftijd van een welverdiend pensioen willen genieten. Nu is er één dag geen OV in de stad, om te voorkomen dat we straks met chauffeurs van boven de 70 bussen vol 70-plussers naar hun werk moeten rijden.’

Op 18 maart hebben meer dan 40.000 mensen op allerlei manieren gestaakt en actie gevoerd. Blijkbaar was dit nog niet duidelijk genoeg voor het kabinet, want een serieuze reactie blijft uit. Daarom komen we opnieuw in beweging, en dit keer massaler, breder en langduriger.’

Eisen

Eind vorig jaar is het overleg tussen vakbonden, kabinet en werkgevers over pensioenen vastgelopen. De bonden voeren actie met als drie belangrijkste eisen:

 • Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen, zodat ook mensen met zwaar werk en ploegendiensten gezond hun pensioen kunnen halen
 • Indexatie voor elke generatie: een pensioen dat meestijgt met de prijzen. Ook willen we dat de negatieve gevolgen van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel worden opgevangen.
 • Een pensioen voor iedereen, ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract

 

 Bekijk hier uw verwachte AOW leeftijd bij ongewijzigd beleid!