Over ons

De ABGP; individuele en collectieve belangenbehartiging

De ABGP behartigt de belangen van zo’n 15.000 werknemers, bij verschillende werkgevers in de diverse sectoren, waaronder:

*         overheid,

*         non-profit,

*         gezondheidszorg,

*         openbaar & besloten vervoer,

*         taxivervoer,

*         kinderdagverblijven

*         horeca

In overheidsland maakt de ABGP deel uit van “Het Ambtenarencentrum” (AC), met circa 60.000 leden.

Waarom kiest u voor de ABGP?

De ABGP behandelt u niet als een nummer. Onze lijnen zijn kort, de besluitvorming is snel! En de ABGP-kaderleden vertegenwoordigen u in vele ondernemingsraden. Daarnaast biedt de ABGP u:

  •  Individueel maatwerk
  •  Collectieve belangenbehartiging
  •  Beleid wordt bepaald op werkvloer
  •  Juridische ondersteuning bij arbeidsgerelateerde geschillen
  •  Korting op diverse verzekeringen
  •  Korting bij gerenommeerde bedrijven
  •  Hulp aan bij het invullen van de belastingpapieren

Individuele belangenbehartiging

Goede individuele belangenbehartiging en maatwerk staan bij ons hoog in het vaandel! Wij staan u bij in conflictsituaties met uw werkgever. We proberen daarbij te voorkomen dat een geschil uitloopt in een juridisch steekspel. We zoeken liever naar oplossingen die de arbeidsrelatie in stand kunnen houden. U bent immers het meeste gebaat bij een genormaliseerde arbeidsrelatie. Algemene voorwaarden individuele belangenbehartiging.

Individuele belangenbehartiging met o.a.

  • Welke regels gelden voor werknemer en werkgever bij ziekteverzuim.
  • Privacy bij ziekmelding wat mag de werkgever wel en wat mag hij/zij niet vragen.

Collectieve belangenbehartiging

De ABGP is CAO-partner in de diverse sectoren en behartigt dus ook de collectieve belangen. Zonder dat u dit merkt, worden er regelmatig beslissingen genomen over salaris, pensioenen, vakantiedagen, arbeidsomstandigheden en zaken aangaande uw rechtspositie. De ABGP besteedt hier veel aandacht aan. Wij staan niet aan de zijlijn toe te kijken! Meningsverschillen en/of conflicten willen wij oplossen door constructief en vasthoudend te onderhandelen vanuit een krachtige, onafhankelijke positie. De ABGP schrikt echter niet terug om conflicten hard uit te vechten. Indien nodig zullen wij – samen met u – actie voeren. Wij hebben maar één doel; het verbeteren van uw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden! Alleen het resultaat voor onze leden telt.

Beleid van onderaf

Het bestuur van de ABGP bestaat uit deskundige vrijwilligers, die naast hun vakbondswerk in dienst zijn bij een werkgever. Mensen die met beide benen in de praktijk staan en daarom, net als u, weten wat er speelt op de werkvloer. Zij bepalen het beleid, met heldere wensen, afgestemd op de plaatselijke situatie. Als lid van de ABGP kunt u hier direct invloed op uitoefenen via o.a. ledenraadplegingen.

 

 Disclamer