Vervoersteam B.V.

Loonronde Vervoersteam

De onderhandelingen van de onderhandelaars van de ABGP met de onderhandelaars van het Vervoersteam hebben geleid tot een loonstijging van +1% per 01-01-2017 van tabel 1 en tabel 3.

Voor wat betreft tabel 2: 1,1 % loonstijging per 01-01-2017 en 1,1%  loonstijging per 01-01-2018

Loonronde Vervoersteam.

Uit de onderhandelingen van de onderhandelaars van de ABGP met de onderhandelaars van het Vervoersteam is een mooi resultaat behaald, namelijk een loonsverhoging van 3,4% per 1 Januari 2011. Tevens is er in salaris tabel 2 een vereenvoudiging doorgevoerd waarbij de wachtjaren zijn verdwenen. Dit heeft tot gevolg dat in loonschaal 2 de loonstijging anders uitpakt, maar in ieder geval boven de 3,4% uitkomt.