Sinds 16 maart kan uw werkgever geen Werktijdverkorting meer aanvragen, maar
zijn wel veel aanvragen al goedgekeurd. De werkgever kan voor een zieke
werknemer geen Werktijdverkorting aanvragen. Voor zieke werknemers geldt
gewoon de loondoorbetaling bij ziekte zoals die voorheen ook gold. Het ziekengeld
bedraagt minimaal 70%. In de meeste cao’s is aanvulling tot 100% van het
laatstverdiende loon afgesproken. Vraagt uw werkgever in dat geval of u zich beter
wilt melden zodat hij u daarna vanuit de Werktijdverkorting naar huis kan sturen is
ons advies heel duidelijk: Werk daar niet aan mee!
De nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
compenseert de werkgever op basis van omzetverlies. De vergoeding is gebaseerd
op de totale loonsom van het bedrijf. Daar vallen dus ook zieke werknemers onder
die onder de loondoorbetaling bij ziekte vallen. Voor u als zieke werknemer verandert
er dus niets. De werkgever blijft verplicht uw ziekengeld uit te betalen en ontvangt
dus ook voor u financiële compensatie als hij vanwege het coronavirus omzetverlies
heeft