Welkom bij de ABGP

De ABGP is een kleine, maar daadkrachtige, onafhankelijke vakorganisatie waarbij werknemers uit alle beroepsgroepen zich kunnen aansluiten. Dus u ook!

Lees meer

Word nu lid!

Een vakbond zoals de ABGP heeft zoveel meer te bieden dan een rechtsbijstandverzekering, die vaak als alternatief voor een lidmaatschap…

Lees meer

Welkom bij de ABGP, een vertrouwd concept

119w

 

Acties tegen het loonruimteakkoord welke is afgesloten door het kabinet voor ± 600.000 overheidsmedewerkers.

Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP maakt deel uit van de sector Gemeenten van één van de centrales die het loonruimteakkoord heeft ondertekend, namelijk het Ambtenarencentrum (AC)

Aangezien wij ons niet kunnen vinden in de wijze van totstandkoming van deze loonruimteovereenkomst en met de inhoud van de afspraken die zijn gemaakt door de partijen bij deze overeenkomst, heeft de ABGP dit op diverse manieren bij het bestuur van het AC aangegeven om dit loonruimteakkoord NIET te bekrachtigen. Het AC heeft het loonruimteakkoord bij de aangesloten lidorganisaties voor Rijksambtenaren (die te maken krijgen met dit akkoord) ter beoordeling voorgelegd en deze hebben vervolgens ingestemd. Hier onder begrepen de grootste vertegenwoordiging van Rijksambtenaren, de vakbond voor defensiepersoneel VBM.

Gelet dat de sector Gemeenten van het AC een minderheid betreft binnen het AC, heeft men weliswaar kennis genomen van onze en overige lidorganisaties die deel uitmaken van deze sector standpunten, maar is bij meerderheid het loonruimteakkoord vastgesteld.

De ABGP heeft in haar ultimatum aan het AC tevens aangegeven de ingrepen in de ABP regelingen niet te zullen accepteren en zich te zullen aansluiten bij collectieve acties die door of namens FNV ten uitvoer worden gebracht over dit onderwerp.

Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP steunt de acties in het belang van haar leden die aangesloten zijn bij het ABP.

Stakingen in het stadsvervoer door pensioenverslechtering ABP
Medewerkers van het stadsvervoer in Amsterdam en Utrecht voeren donderdagochtend actie tegen de verslechtering van hun pensioen.

Op 15 oktober 2015 rijdt voor 08.30 uur de dagexploitatie niet uit, geen bussen, trams en metro’s in Amsterdam en Utrecht.

20151015_043603 04.15 uur GW kl 20151015_082936 8.30 uur GW kl 20151015_083136 08.32 GW kl

Garage West begin actie          Garage West einde actie          Garage West uitrijden

Deze werknemers zijn woedend. Door het loonakkoord voor overheidspersoneel wordt ±15% van hun pensioenopbouw afgehaald. Je kunt op je vingers natellen dat dit gevolgen heeft voor de toekomst. 

Het loonvoorstel van het kabinet is omstreden. Alle 2,8 miljoen mensen die bij ABP pensioen krijgen of opbouwen, worden getroffen in de portemonnee. Onlangs sloeg ook het ABP alarm; het pensioenfonds kan de pensioenpremie niet zomaar verlagen, omdat dan de pensioenen in gevaar komen.

Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP zet dan ook alles op alles om het loonvoorstel van tafel te krijgen. Doordat het kabinet weigert om de zorgen van mensen serieus te nemen, roepen wij onze leden nu op om acties te voeren. wij denken dat veel reizigers het zullen begrijpen. In ieder geval de 2,8 miljoen mensen die hun pensioen bij ABP dramatisch zien verslechteren.’   Door een truc van het Kabinet Rutte krijgen 600.000 overheidsmedewerkers een kleine loonsverhoging. De prijs voor deze truc is hoog: alle 2,8 miljoen mensen die bij pensioenfonds ABP pensioen opbouwen of krijgen, dreigen koopkracht in te leveren. Medewerkers van bijvoorbeeld het stadsvervoer in Amsterdam en Utrecht hebben alleen de lasten; hun pensioen wordt verslechterd.

Ook bij de Gemeente Amsterdam zal op donderdag 15 oktober 2015 een werkonderbreking plaatsvinden van 11.00 uur tot 14.00 uur, bij alle onderdelen van de Gemeente Amsterdam. Om 11.30 uur worden de deelnemers verwacht voor de ingang van de Stopera, aan de Amstelzijde, voor de manifestatie.

Ook het ABP heeft de effecten van dit loonakkoord onderzocht dit kunt u lezen door de onderstaande links te openen:

http://is.gd/1YWpvy/ABGP

http://is.gd/oIgnUY/ABGP

 

De ABGP is een kleine, maar daadkrachtige, onafhankelijke vakorganisatie waarbij werknemers uit alle beroepsgroepen zich kunnen aansluiten. Dus u ook!     Korte lijnen garanderen een adequate begeleiding in problemen waar u als werknemer mee geconfronteerd kunt worden in uw arbeidsrelatie met de werkgever.
Een vakbond zoals de ABGP heeft zoveel meer te bieden dan een rechtsbijstandverzekering, die vaak als alternatief voor een lidmaatschap wordt genoemd.     Het inzetten van een belangenbehartiger van de vakbond voorkomt vaak dat een geschil meteen een juridisch steekspel gaat worden omdat er eerst nog gezocht gaat worden naar oplossingen die de arbeidsrelatie in stand kunnen houden en niet onmiddellijk zal leiden tot een rechtsgang. U bent immers het meeste gebaat bij een genormaliseerde arbeidsrelatie in plaats van werkloos thuis te zitten als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding, met vaak een gelimiteerde (in de praktijk meestal tegenvallende) afkoopsom.

 

De ABGP beschikt over eigen vakbondsbestuurders en een juridische afdeling.  Als ABGP-lid kunt u tevens gebruik maken van groepsarrangementen bij diverse verzekeringen.

 

 Disclamer

      

Een nieuwe pensioenregeling 

Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bestuur van ABP denken na over de invulling van een nieuwe pensioenregeling. Voor iedereen die werkt bij overheid en onderwijs.

Lees meer