Welkom bij de ABGP

De ABGP is een kleine, maar daadkrachtige, onafhankelijke vakorganisatie die niet bang is om zijn leden op te roepen om actie te voeren.

Word nu lid!

Een vakbond zoals de ABGP heeft zoveel meer te bieden dan een rechtsbijstandverzekering, die vaak als alternatief voor een lidmaatschap…

Welkom bij de ABGP, een vertrouwd concept

 

OPROEP!

Bestemd voor ABGP-leden, werkzaam bij GVB Amsterdam;

U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van een ledenraadpleging

over het onderhandelaarsakkoord cao 2017 / 2018 GVB Amsterdam.

Dit akkoord wordt u door de ABGP onderhandelaars

met een positief advies voorgelegd op:     

Donderdag 10 augustus  2017

van   s’morgens  10:00 uur tot 11:30 uur,

         s’morgens 12:00 uur tot 13:30 uur,

         s’middags 14:30 uur tot 16:00 uur,

           s’avonds 19:30 uur tot 21:00 uur.

De ledenraadplegingen vinden plaats in het ABGP-kantoor Langsom 3 A,

te Amsterdam-Sloten (tegenover de molen van Sloten).

Tevens voldoende gratis parkeerplaatsen aanwezig. 

Uw aanwezigheid is zeer gewenst.

Indien u door vakantie niet in staat bent om de ledenraadpleging

op 10 augustus 2017 bij te wonen stellen wij u graag in staat om toch

via een email te kunnen reageren op dit onderhandelaarsakkoord.

U kunt dit doen door een email te sturen naar secretariaat@abgp.nl

met de tekst:

“ik ga akkoord met het onderhandelaarsakkoord cao GVB 2017/2018”.

Of door een email te sturen naar secretariaat@abgp.nl

met de tekst:

“ik ga niet akkoord met het onderhandelaarsakkoord cao GVB 2017/2018”.

De sluitingsdatum voor reacties is 10 augustus 21.00 uur.

Namens het ABGP-bestuur,

 

Rob Hinse

voorzitter

 

 

 

 

 

Onderhandelaarsakkoord cao GVB 2017 / 2018 ondertekend.

Van links naar rechts:

H. de Weerd (ABGP), M.C.J.M. Lohmeijer (GVB) en E. Vermeulen (FNV)

Inzetbrief ABGP CAO GVB 2017 

 

De ABGP is een kleine, maar daadkrachtige, onafhankelijke vakorganisatie waarbij werknemers uit alle beroepsgroepen zich kunnen aansluiten. Dus u ook!     Korte lijnen garanderen een adequate begeleiding in problemen waar u als werknemer mee geconfronteerd kunt worden in uw arbeidsrelatie met de werkgever.
Een vakbond zoals de ABGP heeft zoveel meer te bieden dan een rechtsbijstandverzekering, die vaak als alternatief voor een lidmaatschap wordt genoemd.     Het inzetten van een belangenbehartiger van de vakbond voorkomt vaak dat een geschil meteen een juridisch steekspel gaat worden omdat er eerst nog gezocht gaat worden naar oplossingen die de arbeidsrelatie in stand kunnen houden en niet onmiddellijk zal leiden tot een rechtsgang. U bent immers het meeste gebaat bij een genormaliseerde arbeidsrelatie in plaats van werkloos thuis te zitten als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding, met vaak een gelimiteerde (in de praktijk meestal tegenvallende) afkoopsom.

 

De ABGP beschikt over eigen vakbondsbestuurders en een juridische afdeling.  Als ABGP-lid kunt u tevens gebruik maken van groepsarrangementen bij diverse verzekeringen.

 

 

 Disclamer

      

Waarom kiest u voor de ABGP?

De ABGP behandelt u niet als een nummer. Onze lijnen zijn kort, de besluitvorming is snel! En de ABGP-kaderleden vertegenwoordigen u in vele ondernemingsraden.